ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ – Kannada Rajyotsava quotes in Kannada 2024

Kannada Rajyotsava quotes wishes messages

On the first of November, Kannada Rajyotsava or Kannada Day, also referred to as Karnataka Formation Day or Karnataka Day, is commemorated. The first of November was the day in 1956 when all of Southern India’s Kannada-speaking regions combined to become the state of Karnataka.

Rajyotsava day is a government holiday in Karnataka and Celebrations take place among the Kannadigas. First, the Government of Karnataka announces and presents the honors list for Rajyotsava. Community festivities then follow the distribution of Awards and hoisting of the official Karnataka flag and a speech from the state’s Chief Minister and Governor.

On Kannada Rajyotsava, numerous schools and educational institutions in Karnataka organize various cultural events, including essay writing and elocution competitions. We’ve compiled a list of Kannada Rajyotsava quotes in Kannada for you to share.

Kannada Rajyotsava best quotes in Kannada language
Kannada Rajyotsava wishes quotes in Kannada language

Kannada Rajyotsava quotes in Kannada with images

1. A happy Kannada Rajyotsava to all Kannadigas world wide.

ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು

2. Elladaru iru entadaru iru endendigu ni Kannadavagiru..
Kannadave satya Kannadave nitya..
Samasta kannadiga kutumbakke Kannada Rajyotsavada hardhika subhashayagalu

ಎಲ್ಲಾದರು ಇರು, ಎಂತಾದರು ಇರು, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು..
ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ..
ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು

3. Best wishes to Rajyaotsava for every fan of Kannada.
Jai Karnataka, Jai Bhuvaneshwari Devi..

ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ

4. Hasiragali karnataka
usiragali Kannada
tayi Kannadambege jayavagali

ಹಸಿರಾಗಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ,
ಉಸಿರಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ,
ತಾಯಿ ಕನ್ನಡಾಂಬೆಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ.

5. Ede tatti helu na bharatiyanendu,
garvadinda balu na kannadiganendu
savira bhase naligeyallirali
Kannada bhase hrudayadallirali..

ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳು ನಾ ಭಾರತೀಯನೆಂದು,
ಗರ್ವದಿಂದ ಬಾಳು ನಾ ಕನ್ನಡಿಗನೆಂದು
ಸಾವಿರ ಭಾಷೆ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿರಲಿ
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರಲಿ..

6. Kaliyoke koti bhase,
aduke onde bhase,
Kannada..Kannada.. Kasturi Kannada…
Kannada Rajyotsavada hardika subhashayagalu

ಕಲಿಯೋಕೆ ಕೋಟಿ ಭಾಷೆ,
ಆಡೂಕೇ ಒಂದೆ ಭಾಷೆ,
ಕನ್ನಡ.. ಕನ್ನಡ.. ಕಸ್ತೂರಿ ಕನ್ನಡ…
ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು..

Famous quotes on karnataka in kannada
Famous quotes on karnataka in kannada

Kannadaquotes image download button7. Kannada Rajyotsavada subhashayagalu. Elladaru iru, entadaru iru, endendigu ni Kannadavagiru!

ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು, ಎಂತಾದರು ಇರು, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು !

8. Nudi Kannada, nade Kannada, akshara aksharadalli arivu Kannada.. Ella kannadigarigu karnataka Rajyotsavada subhashayagalu..

ನುಡಿ ಕನ್ನಡ, ನಡೆ ಕನ್ನಡ, ಅಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಕನ್ನಡ.. ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು..

9. Kannada niru Kannada usiru,
nanu kannadiga Kannadada kavaliga.
Jai karnataka sarvarigu Rajyotsavada subhashayagalu

ಕನ್ನಡ ನೀರು ಕನ್ನಡ ಉಸಿರು,
ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗ ಕನ್ನಡದ ಕಾವಲಿಗ.
ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ವರಿಗೂ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಷಯಗಳು..

10. Kannada nanna kanasu, Kannada nanna manassu, kannadiganemba hemme sogasu, nammalli Kannadavannu ulisu, ellellu Kannadavannu belesu.. Karnataka Rajyotsavada subhashayagalu

ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಕನಸು, ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ಕನ್ನಡಿಗನೆಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಸೊಗಸು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸು.. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು..

Kannada rajyotsava best quotes in Kannada language
Kannada Rajyotsava quotes in Kannada language

Kannadaquotes image download buttonKannada Rajyotsava greetings text in Kannada

11. Sirigannadaṁ gelge, sirigannadaṁ balge, Ellarigu Kannada Rajyotsavada subhashayagalu

ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ, ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಷಯಗಳು..

12. Kannadadalli Navidre sakagolla, Kannada nammolage iddaga matra jeevana sarthakavenisuvudu.
Kannada Rajyotsavada subhashayagalu..

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೊಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವೆನಿಸುವುದು.
ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ..

13. Balina bennu hatti nuraru uru sutti eneno kanda melu nammure namage melu!
Jai Kannadambe.. Sarvarigu Rajyotsavada subhashayagalu

ಬಾಳಿನ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ನೂರಾರು ಊರು ಸುತ್ತಿ ಏನೇನೋ ಕಂಡ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮೂರೆ ನಮಗೆ ಮೇಲು!
ಜೈ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ.. ಸರ್ವರಿಗೂ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಷಯಗಳು

14. Elle iru hege iru endedigu ni kannadavagiru, Kaviya vaniyante navu elle iddaru, hege iddaru Kannadavannu balasuva mulaka Kannadavannu belesona..

ಎಲ್ಲೆ ಇರು, ಹೇಗೆ ಇರು, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು, ಕವಿಯ ವಾಣಿಯಂತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ, ಹೇಗೆ ಇದ್ದರೂ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ..

15. Barisu Kannada dindimava o karnataka hrudaya shiva…
Ellarigu Rajyotsavada subhashayagalu..

ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೃದಯ ಶಿವ…
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

16. Kannadave satya, Kannadave nitya,
hesarayitu karnataka,
usiragali endendu Kannada!
Kannada Rajyotsavada subhashayagalu..

ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ,
ಹೆಸರಾಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕ,
ಉಸಿರಾಗಲಿ ಎಂದೆಂದು ಕನ್ನಡ!
ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

17. Hasiragali karnataka, usiragali Kannada – Kannada nadina samasta janatege sambhramada Kannada Rajyotsavada hardika subhashayagalu

ಹಸಿರಾಗಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಉಸಿರಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ – ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು

18. Gagana galiyali jigidu jeevisali cheluva Kannadada bhavuta, tirugo bhumiyali minugi torisali cheluva Kannadada bhupata, Rajyotsavada subhashayagalu

ಗಗನ ಗಾಳಿಯಲಿ ಜಿಗಿದು ಜೀವಿಸಲಿ ಚೆಲುವ ಕನ್ನಡದ ಭಾವುಟ, ತಿರುಗೊ ಭೂಮಿಯಲಿ ಮಿನುಗಿ ತೋರಿಸಲಿ ಚೆಲುವ ಕನ್ನಡದ ಭೂಪಟ
ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

19. Hasiragali karnataka, usiragali Kannada – Kannadanadina samasta janatege sambhramada Kannada Rajyotsavada hardika subhashayagalu

ಹಸಿರಾಗಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಉಸಿರಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ – ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

Also read: 65+ Beechi kannada quotes with images

Famous Poets Thoughts on Kannada Language

Rastrakavi Kuvempu quotes in Kannada about Kannada Language

20. Elladaru iru, entadaru iru
endendigu ni Kannadavagiru
Kannada govina o muddina karu,
Kannadatanavondiddare ninammage kalpataru!

ಎಲ್ಲಾದರು ಇರು, ಎಂತಾದರು ಇರು
ಎಂದೆಂದಿಗು ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು
ಕನ್ನಡ ಗೋವಿನ ಓ ಮುದ್ದಿನ ಕರು,
ಕನ್ನಡತನವೊಂದಿದ್ದರೆ ನೀನಮ್ಮಗೆ ಕಲ್ಪತರು!

Kuvempu famous quotes in Kannada about Kannada language
Kuvempu famous quotes in Kannada about Kannada language

Kannadaquotes image download button21. Kannada is the truth, Kannada is everlasting..

ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ

22. Barisu Kannada dindimava
o karnataka hrudaya shiva
barisu Kannada dindimava…
Sattantiharanu badideccharisu
kacchaduvaranu kudisi olisu
hotteya kicchige kannir surisu
ottige baluva teradali harasu

ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ
ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೃದಯ ಶಿವ
ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ…
ಸತ್ತಂತಿಹರನು ಬಡಿದೆಚ್ಚರಿಸು
ಕಚ್ಚಾಡುವರನು ಕೂಡಿಸಿ ಒಲಿಸು
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಸುರಿಸು
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳುವ ತೆರದಲಿ ಹರಸು

Read more: Baarisu Kannada dindimava lyrics

What is the meaning of the song “Baarisu Kannada dindimava”?

23. Bharata jananiya tanujate jaya he Karnataka mate..

ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ..

More about : ನಾಡಗೀತೆ lyrics

Kannada Rajyotsava Kavanagalu in Kannada

24. Udayavagali namma cheluva Kannada nadu
baduku baluhina nidhiyu sadabhimanada gudu- Huyilagola narayana rao

ಉದಯವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಚೆಲುವ ಕನ್ನಡ ನಾಡು
ಬದುಕು ಬಲುಹಿನ ನಿಧಿಯು ಸದಭಿಮಾನದ ಗೂಡು 

25. Hacchevu Kannadada deepa
karunada deepa sirinudiya deepa
olavetti toruva deepa – Dr.D S Karki

ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ
ಕರುನಾಡ ದೀಪ ಸಿರಿನುಡಿಯ ದೀಪ
ಒಲವೆತ್ತಿ ತೋರುವ ದೀಪ

Famous Poets Thoughts on Kannada Language
Famous Poets Thoughts on Kannada Language

Kannadaquotes image download button26. Kannadada kampu ellede haradali
kannadiganemba chapu ellede mudali
Kannadatana ellarallu pasarisali

ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಲಿ
ಕನ್ನಡಿಗನೆಂಬ ಛಾಪು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೂಡಲಿ
ಕನ್ನಡತನ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಪಸರಿಸಲಿ

27. Hottito hottitu
Kannadada deepa
mugiyito mugiyitu
shatamanagala shapa – Dr.Siddayya Pouranika

 ಹೊತ್ತಿತೋ ಹೊತ್ತಿತು
ಕನ್ನಡದ ದೀಪ
ಮುಗಿಯಿತೋ ಮುಗಿಯಿತು
ಶತಮಾನಗಳ ಶಾಪ

Happy Kannada Rajyotsava quotes words in Kannada

28. Kannada ellarigu manassagali, karnataka ellarigu maneyagali.
Ellarigu Kannada Rajyotsavada subhashayagalu

ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಾಗಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆಯಾಗಲಿ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

29. Bharatadalli huttalu punya madirabeku
aadare karnatakadalli huttalu tapassu madirabeku!
Jai karnataka

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರಬೇಕು,
ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿರಬೇಕು !
ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ

30. Kalitavarige amrta, nenedavarige neralu, andharige daarideepa appiko Kannadava..

ಕಲಿತವರಿಗೆ ಅಮೃತ, ನೆನೆದವರಿಗೆ ನೆರಳು, ಅಂಧರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪ, ಅಪ್ಪಿಕೋ ಕನ್ನಡವ ..

Wishes Kannada Rajyotsava Quotes with images
Wishes Kannada Rajyotsava quotes with images

Kannadaquotes image download button31. Stop saying nanu kannadiga,
Start doing your signature in Kannada,
Then automatically your identity ID will recognised as kannadiga..
Hemmeyinda gharjisu na kannadiganendu..

Stop saying ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗ,
Start doing your signature in ಕನ್ನಡ,
Then automatically your identity ID will recognised as ಕನ್ನಡಿಗ.. ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಘರ್ಜಿಸು ನಾ ಕನ್ನಡಿಗನೆಂದು.. 

Kannada Rajyotsava slogan collection in Kannada

32. Ganchali bidi kannada matanadi

ಗಾಂಚಲಿ ಬಿಡಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡಿ..

33. Jai hind jai karnataka

ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ..

34. Kannadave satya, kannadave nitya

ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ,ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ..

35. Sirigannadaṁ gelge, sirigannadaṁ baḷge.

ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ, ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ..

Why do we celebrate Kannada Rajyotsava on November 1 every year?

Karnataka has a long history and rich culture dating back to more than 2000 years. Karnataka, as we know it today, was born on 1st November 1956.

This date marks the day when several regions of South India who predominantly spoke Kannada merged together and were named Mysore.

Mysore was Renamed to Karnataka in 1973 and Kannada Rajyotsava is celebrated to commemorate the coming together of all these regions to gift us this beautiful state which is famous for it’s Mysore Silk, beautiful hill stations like Coorg and Nandi Hills, Mysore Pak, historical places like Hampi and Mysore etc and not to forget our very own Silicon Valley Bangalore.

Kannada Rajyotsava is observed by announcing the honours lists for the Rajyotsava Awards by the Government of Karnataka followed by hosting of the state flag and an address by the Chief Minister as well as Governor of Karnataka.

The day is further cherished with various community performances, concerts, orchestra etc.

Karnataka is famous for its medley be it people, culture, language, dance forms or music and Kannada Rajyotsava is the day where all of them come together to celebrate this unity.

Conclusion

We have listed the greatest and most popular Kannada Rajyotsava quotes in Kannada for you to read and share with your friends and family from the section above.

We hope you loved them as much as we did and that you found them helpful.

Don’t forget to show your friends and family these quotes.
Thank you very much! For more, follow us on Instagram and Facebook.

This Post Has 2 Comments

Comments are closed.